Logo Glasso PL

PRODUCENT STATUETEK, PUCHARÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH

Polityka prywatności

Aktualizacja: 2024-04-18

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady Glasso Paweł Szczerba dotyczące gromadzenia i wykorzystywania informacji, które zbieramy, gdy uzyskujesz dostęp do https://www.grupaglasso.pl ("Usługa"). Niniejsza Polityka Prywatności opisuje prawa użytkownika do prywatności oraz sposób, w jaki jest on chroniony na mocy przepisów o ochronie prywatności.

Korzystając z naszego Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie i wykorzystywanie jego informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu do naszej Usługi ani z niej korzystać. 

Glasso Paweł Szczerba jest upoważniony do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Może to nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia.

Glasso Paweł Szczerba opublikuje zmienioną Politykę Prywatności na stronie internetowej https://www.grupaglasso.pl.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Gromadzone przez nas informacje

Podczas korzystania z naszej Usługi użytkownik zostanie poproszony o podanie nam danych osobowych wykorzystywanych do kontaktu lub identyfikacji użytkownika. https://www.grupaglasso.pl gromadzi następujące informacje:

 • Dane użytkowania
 • Imię i nazwisko
 • Email
 • Nr telefonu
 • Nazwa firmy


Dane dotyczące użytkowania obejmują następujące elementy:

 • Adres protokołu internetowego (IP) komputerów uzyskujących dostęp do witryny
 • Żądania stron internetowych
 • Odsyłające strony internetowe
 • Przeglądarka używana do uzyskania dostępu do witryny
 • Godzina i data dostępu


Jak zbieramy informacje

Witryna https://www.grupaglasso.pl gromadzi i otrzymuje informacje od użytkownika w następujący sposób:

 • Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub przesyłania danych osobowych w inny sposób.
 • Podczas interakcji z naszą Usługą.


Dane użytkownika będą przechowywane przez okres do 352 dni po tym, jak przestaną być wymagane do świadczenia usług. Informacje o użytkowniku mogą być przechowywane przez dłuższy okres w celach sprawozdawczych lub ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje, które nie identyfikują użytkownika osobiście, mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.


Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

https://www.grupaglasso.pl może wykorzystywać informacje o użytkowniku do następujących celów:

 • Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi, a także monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
 • Aby skontaktować się z użytkownikiem. Glasso Paweł Szczerba skontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innej formy komunikacji elektronicznej związanej z funkcjami, produktami, usługami lub aktualizacjami zabezpieczeń, gdy będzie to konieczne lub uzasadnione.
 • Reklamy ukierunkowane. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane w celu poprawy działań reklamowych, które są odpowiednie dla jego konkretnych zainteresowań.
 • Aktualizowanie wiadomości, informacji ogólnych, ofert specjalnych, nowych usług i wydarzeń.


Jak udostępniamy informacje o użytkowniku

Glasso Paweł Szczerba będzie udostępniać informacje o użytkowniku, w stosownych przypadkach, w następujących sytuacjach:

 • Za zgodą użytkownika. Glasso Paweł Szczerba udostępni Twoje dane w dowolnym celu za Twoją wyraźną zgodą.


Udostępnianie przez osoby trzecie

Każda strona trzecia, której udostępniamy dane użytkownika, musi ujawnić cel, w jakim zamierza wykorzystać te dane. Muszą one przechowywać dane użytkownika wyłącznie przez okres ujawniony w momencie żądania lub otrzymania tych informacji. Zewnętrzny dostawca usług nie może dalej gromadzić, sprzedawać ani wykorzystywać danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji określonego celu.

Informacje o użytkowniku mogą być udostępniane stronom trzecim z następujących powodów

 • Informacje analityczne. Dane użytkownika mogą być udostępniane internetowym narzędziom analitycznym w celu śledzenia i analizowania ruchu w witrynie.
 • Ulepszanie ukierunkowanych kampanii reklamowych. Glasso Paweł Szczerba współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług w celu ulepszania ukierunkowanych kampanii reklamowych.


Jeśli użytkownik zdecyduje się podać takie informacje podczas rejestracji lub w inny sposób, udziela Glasso Paweł Szczerba zgody na wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie tych informacji w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje o użytkowniku mogą być ujawniane z dodatkowych powodów, w tym:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub nakazów sądowych.
 • Reagowanie na roszczenia, że korzystanie przez użytkownika z naszej Usługi narusza prawa osób trzecich.
 • Egzekwowanie umów zawartych z nami przez użytkownika, w tym niniejszej Polityki prywatności.


Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Witryny internetowe wykorzystują pliki cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego działania witryny, mogą być ustawiane bez zgody użytkownika. Wszystkie inne pliki cookie wymagają zatwierdzenia przed ich ustawieniem w przeglądarce.

 • Niezbędne pliki cookie. Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Witryna nie może być prawidłowo używana bez ściśle niezbędnych plików cookie.
 • Wydajnościowe pliki cookie. Wydajnościowe pliki cookie służą do sprawdzania, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji określonego użytkownika.
 • Targetujące pliki cookie. Targetujące pliki cookie służą do identyfikacji odwiedzających między różnymi stronami internetowymi, np. partnerami treści, sieciami banerowymi. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o odwiedzających witrynę, np. języka, strefy czasowej, rozszerzonej zawartości.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne. https://www.grupaglasso.pl wykorzystuje szereg środków bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub zmianie przekazanych nam informacji. Jednakże, ponieważ nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które nam przekazujesz, musisz uzyskać dostęp do naszego serwisu na własne ryzyko.

Glasso Paweł Szczerba nie ponosi odpowiedzialności za działanie stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie ani za interakcje użytkownika z nimi. Po opuszczeniu tej witryny zalecamy zapoznanie się z praktykami ochrony prywatności innych witryn internetowych, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje, i określenie adekwatności tych praktyk.


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem następujących metod:

Nazwa: Glasso Paweł Szczerba

Adres: ul. Kobierzycka 18A, 52-315 Wrocław

Email: biuro@grupaglasso.pl

WWW: https://www.grupaglasso.pl

Telefon: +48 71 344 44 17